Mistä on kyse?

 • Ruotsin hallitus on ehdottanut rahapeliveron korottamista 18 prosentista 22 prosenttiin vuoden 2023 alusta alkaen.
 • Veronkorotus koskisi kaikkia Ruotsissa toimivia rahapeliyhtiöitä, sekä valtion omistamia että yksityisiä.
 • Hallitus perustelee veronkorotusta sillä, että se lisäisi valtion tuloja noin 1,2 miljardia kruunua (noin 115 miljoonaa euroa) vuodessa ja että se vähentäisi rahapelihaittoja ja torjuisi harmaata taloutta.
 • Rahapeliyhtiöt ovat vastustaneet veronkorotusta ja varoittaneet sen vaikutuksista kilpailukykyyn, työllisyyteen ja kuluttajansuojaan.
 • Rahapeliyhtiöt ovat myös vedonneet EU:n komissioon, jotta se tutkisi, onko veronkorotus yhteensopiva EU:n sisämarkkinasääntöjen kanssa.
 • Veronkorotus on osa hallituksen budjettiesitystä vuodelle 2023, joka on vielä hyväksyttävä parlamentissa

Tieto Ruotsin rahapeliverotuksen mahdollisesta muutoksesta on herättänyt kiinnostusta myös Suomessa, erityisesti kun otetaan huomioon, että Suomessa suunnitellaan rahapelimarkkinoiden avaamista lisenssijärjestelmän kautta vuonna 2026.

Ruotsin mahdollinen päätös nostaa rahapeliverotusta heijastelee merkittävää suuntausta, joka voi antaa arvokasta tietoa siitä, millaiseen suuntaan Suomi saattaa kulkea rahapelimarkkinoiden sääntelyn ja verotuksen suhteen. On erittäin todennäköistä, että Suomi tarkkailee tarkasti Ruotsin ja muiden maiden kokemuksia lisenssijärjestelmien käyttöönotossa ja niiden vaikutuksissa.

Ruotsin esimerkki osoittaa, että hallitusten pyrkimys lisätä rahapelitoiminnan läpinäkyvyyttä ja kanavoida varoja valtion kassaan voi olla varteenotettava vaihtoehto. Suomella on mahdollisuus oppia Ruotsin kokemuksista, sekä onnistumisista että haasteista, kun se valmistelee omia lisenssijärjestelmiään ja rahapelimarkkinoidensa avaamista kilpailulle vuonna 2026.

Kun otetaan huomioon Ruotsin päätöksen myötä kasvaneet verotulot, Suomi saattaa harkita tarkkaan verotuksen tasoaan. Liian korkea verotus voisi kannustaa pelaajia siirtymään ulkomaisille sivustoille, mikä voisi vähentää valtion tuloja. Toisaalta liian matala verotus saattaisi jättää valtiolle vähemmän varoja julkisten palveluiden rahoittamiseen. Siksi Suomen on löydettävä tasapaino, joka houkuttelee operaattoreita hakemaan lisenssejä ja pelaajia pelaamaan laillisilla alustoilla, samalla varmistaen, että valtio saa oikeudenmukaisen osuuden pelaamisesta syntyvistä tuloista.

Yhteenvetona Ruotsin päätös antaa Suomelle mahdollisuuden oppia ja soveltaa parhaita käytäntöjä, kun se valmistelee omaa rahapelisääntelyään ja verotusjärjestelmäänsä. On tärkeää, että päätökset perustuvat huolelliseen harkintaan ja analyyseihin, jotta voidaan taata pelaajien turvallisuus ja samalla tukea valtion rahoitustarpeita.

Mahdolliset Hyödyt Korkeammasta Verotuksesta:

 1. Lisääntyvät Valtion Verotulot: Korkeamman verotuksen myötä valtio voi odottaa saavansa enemmän tuloja pelaajien rahapelaamisesta. Näitä varoja voidaan käyttää julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen, rahoittamiseen.
 2. Kanavoidut Varat: Korkea verotus voi kannustaa peliyhtiöitä hakeutumaan lisenssijärjestelmään ja noudattamaan tiukempia sääntöjä. Tämä auttaa ehkäisemään laitonta pelitoimintaa ja varmistamaan, että pelaajat pelaavat luotettavilla ja valvotuilla alustoilla.
 3. Peliongelman Hallinta: Lisääntyvillä varoilla voidaan tukea peliongelman ennaltaehkäisyä ja hoitoa, mikä on tärkeää pelaajien turvallisuuden kannalta.

Mahdolliset Haitat Korkeammasta Verotuksesta:

 1. Pelaajien Siirtyminen Ulkomaille: Mikäli verotus nousee liian korkeaksi, osa pelaajista voi hakeutua ulkomaisille pelisivustoille, joissa verotus saattaa olla alhaisempi. Tämä voisi johtaa valtion menetettyihin verotuloihin.
 2. Kilpailun Rajoittuminen: Liian korkea verotus voi estää uusia yrityksiä tulemasta markkinoille ja vaikeuttaa kilpailua. Tämä saattaisi rajoittaa innovaatioita ja pelaajille tarjottavia vaihtoehtoja.
 3. Laillisen Toiminnan Väheneminen: Yritykset saattavat päättää olla hakematta lisenssiä, jos verotus on liian korkea, mikä voisi lisätä laittoman pelitoiminnan riskejä.

Ruotsin päätös nostaa rahapeliverotusta antaa ajattelemisen aihetta Suomessa, kun valmistaudutaan avaamaan rahapelimarkkinat lisenssijärjestelmän avulla. On tärkeää löytää tasapaino, joka tukee valtion rahoitustarpeita ja samalla houkuttelee pelaajia pelaamaan luotettavilla ja valvotuilla Suomen kasinoilla ja vedonlyöntisivustoilla. Lopulliset päätökset Suomessa tehdään kuitenkin vasta tulevaisuudessa, ja ne perustuvat paikalliseen tilanteeseen ja tarpeisiin.