Ystävästä hyötyminen

Puhutaan, että oikea ystävä auttaa ylämäessä. Kantaa toisen taakkoja.
Missä menee avuliaisuuden ja hyväksikäytön raja?

Jokaisella ihmisellä on erilaisia ominaisuuksia ja taitoja joita hyödyntää.
Saatamme pyytää lääkäriystävältä neuvoa pitkittyneen yskämme kanssa tai pummata työkseen taksia ajavalta naapurilta kyyti ravintolaan.

Jos menisimme lääkäriystävän vastaanotolle hänen työpaikalleen, hän saisi palkan työstään. Nyt samat neuvot ovat hänelle palkattomia.
Jos tilaisimme taksin keskuksen kautta, saisi ystävämme palkan ajosta.

Onko ystävän apu korvattu kiitoksella?
Milloin pitäisi maksaa saamastaan avusta?
Milloin on röyhkeyttä olla korvaamatta apua, tehden itse mittava rahallinen säästö?

Ajattelen itse, että ystävien välinen apu tulisi olla molemminpuolista.
Molemmilla osapuolilla on taitoa jota toinen voi hyödyntää.
Jos ystävä tekee öljyremontin autoon, toinen auttaa vastavuoroisesti remonttitalkoissa.

Kyseenalaistan tilanteet joissa apu on toistuvasti yksipuolista.

Mieheni esimerkiksi on taitava autojen kanssa. Hänellä on kaveripiirissään yksilöitä jotka pyrkivät käyttämään hyväksi mieheni autonhuoltotaitoja, jotta eivät joudu maksamaan kallista käyntiä merkkikorjaamolla.
Nämä yksilöt ajattelevat lähtökohtaisesti mieheni auttavan heitä ilmaiseksi.
Ajattutapa on mielestäni itsekäs.
Jos mieheni tekemä työ maksaisi mekkihuollossa teetettynä tuhannen euroa, miksi hän tekisi sen jollekin ilmaiseksi?
Ystävänpalveluksena voi mielestäni pitää remontin tekoa halvemmalla.

Nämä yksilöt jotka yrittävät hyötyä, eivät ikinä tarjoa apuaan. He ottavat yhteyttä kun tarvitsevat jotain.
Mieheni on lukuisten linssiin viilausten vuoksi ottanut käytäntöön hinnan sopimisen etukäteen.
Kun hänelle soitetaan ja kysytään olisiko mahdollista teettää hänellä kytkinremontti, hän kertoo paljonko haluaa työstä.
Tässä vaiheessa hintaa usein kauhistellaan.
Mieheni perustelee kuitenkin hinnan. Merkkiliikkeissä kaveri joutuisi pulittamaan yli puolet enemmän.
Tässä tapauksessa mieheni kuitenkin käyttää remonttiin omia tilojaan, omia työkalujaan ja omaa vapaa-aikaansa.
Mielestäni on vähintäänkin kohtuullista saada pieni korvaus työstä.

Ystävä tai ammattilainen, tehdyllä työllä on hintansa.