Väliinputoaja

Olen menettänyt uskoni Suomalaiseen järjestelmään. Olen vakuuttunut myös siitä, että suomessa ei kannata sairastaa muuta kuin väliaikaisesti.

Olen sairastanut vuoden verran ja saanut tältä ajalta sairauspäivärahaa.
Lysti alkoi, kun päivärahan enimmäis maksupäivät täyttyivät.

On ollut hyvin vaikea selvittää kuka tukee toimeentuloni tästä eteenpäin.
Minun sairaslomani jatkuu edelleen, diagnoosi on pysynyt samana.
Lääkärin B-lausunnotkin ovat vuoden ajalta hyvin samankaltaiset.
Lääkäri toteaa lausunnon lopussa ”Pidän tutkittavaa kykenemättömänä tekemään tavallista työtään tai siihen läheisesti verrattavaa työtä.”

Olen irtisanoutunut edellisestä työsuhteestani, sillä koin etten ole kykenevä palaamaan kyseiseen työhön.

Sairauspäivärahan maksun päättyessä, minun tuli ilmoittautua työttömäksi. Siitäkin huolimatta etten pysty vastaanottamaan työtä.
En ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen työkkärin kautta, sillä olen kuulunut ja kuulun liittoon.
Päätöstä ei ole tullut, mutta uskon hakemukseni evättävän koska olen itse irtisanoutunut.

Olen käynyt töissä siitä lähtien kun tulin täysi-ikäiseksi.
Olen siis täyttänyt ”työssäoloehdot” mitkä työeläkelaitokset vaativat.
Tällöin esimerkiksi kuntoutusrahan maksaja on työeläkelaitos, eikä kansaneläkelaitos.

Hain kuntoustusrahaa. Hakemukseni hylättiin.
Olen suorittanut kaksi tutkintoa ja ollut työelämässä vuosia.
Hakemuksen eväämisen syynä oli, ettei nykyinen sairauteni estä työntekoa lähitulevaisuudessa.

Mikä järki tässä touhussa on?
Lääkäri, jonka kanssa minulla on pitkä yhteinen hoitohistoria, toteaa minut työkyvyttömäksi.
Toisaalla ihminen toimistossa päättää näkemättä minua, ettei työnteolleni ole esteitä lähitulevaisuudessa. Sillä olenhan koulutettu ja minulla on työhistoriaa.

Olen turhautunut.
Olen väsynyt täyttämään hakemuksia, toimittamaan lisäselvityksiä ja jonottamaan puhelimessa kuunnellen odotusmusiikkia.

Olen alkanut näkemään rikollisen elämän eri valossa.
Ihminen tarvitsee rahaa elääkseen.
Mitä tapahtuu kun penniä venytetään äärimmilleen?
Oma moraalini ainakin löystyy.

Järjestelmän kääntyessä sinua vastaan, mitä vaihtoehtoja jää?
Mennä leipäjonoon ja myydä omaisuuttaan.
Tai ryhtyä Rosvo-Roopeksi.